• ઓર્ગેનિક કરો બાસમતી ચોખામાં કોઈ કોલેસ્ટેરોલ નથી અને લગભગ ચરબી હોતી નથી, તેમ છતાં કાર્બોહાઈડ્રેટ વધારે છે
  • પ્રીમિયમ ગુણવત્તા બાસમતી ચોખા
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક રીતે પેકેજ કર્યું
  • ભારતનું ઉત્પાદન

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review