• 'ઓર્ગેનિક કરો'ઘઉંની ડાલિયામાં પ્રોટીન ભરપુર માત્રામાં હોય છે અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સમાં ફાઇબર અને કેલ્શિયમ પણ હોય છે
  • 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' ઘઉંની ડાલીયા વિટામિન (વિટ બી 1 બી 2) માં સમૃદ્ધ છે, પાચનમાં સુધારો કરે છે અને વજનમાં મદદ કરે છે અને તે નુકસાન છે.
  • પોષક નાસ્તામાં ભોજન માટે ઓર્ગેનિક દાલિયા આખા ઘેટામાંથી બનાવવામાં આવે છે
  • 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે
  • ઉત્પાદનને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે 'ટર્ન ઓર્ગેનિક' ઘઉંની ડાલિયાને સારી રીતે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક રીતે પેકેજ કર્યું
  • ભારતનું ઉત્પાદન

 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review