ઓર્ગેનિક કરો રાગી લોટ એ સારા કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનો સમૃદ્ધ સ્રોત છે.

તે ડાયાબિટીઝને નિયંત્રણમાં રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. જેને ફિંગર મિલેટ પણ કહેવામાં આવે છે.

ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે.

તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.

ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.

ભારતનું ઉત્પાદન.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review