• ઓર્ગેનિક કરો પાચનમાં સુધારો કરવામાં સહાય માટે જુવાર લોટ ફાઇબરનો સમૃદ્ધ સ્રોત છે.
  • તે રક્તવાહિની આરોગ્ય, પ્રોટીનનો સમૃદ્ધ સ્રોત અને બ્લડ સુગરને નિયંત્રણમાં પણ સુધારે છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review