• ઓર્ગેનિક કરો જવ ડાલિયામાં પાચનક્રિયામાં સુધારો કરવામાં સહાય માટે અદ્રાવ્ય અને દ્રાવ્ય ફાઇબર સામગ્રી છે.
  • ઓર્ગેનિક જવ લોટના નિયમિત સેવનથી બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review