• ઓર્ગેનિક કરો મૂંગ આખામાં ચરબી અને ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછું છે અને એન્ટીoxકિસડન્ટો અને ફાઇબરથી સમૃદ્ધ છે.
  • તે એક ફળો છે જે સલાડ અને સૂપમાં એક મહાન ઉમેરો કરવા માટે સરળતાથી ફણગાવે છે. 
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે.
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review