• ઓર્ગેનિક કરો ચોખાના લોટમાં કેલ્શિયમ ભરપૂર હોય છે, તે હાડકા અને હાડપિંજરના આરોગ્યને જાળવવામાં પણ મદદ કરે છે.
  • તે ફાઇબરમાં સમૃદ્ધ છે જે રક્તવાહિની આરોગ્યને સુધારી શકે છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનો જંતુનાશક અને હાનિકારક ખાતરો વિના સજીવ ઉગાડવામાં આવે છે.
  • તે યુએસડીએ ઓર્ગેનિક અને ભારત ઓર્ગેનિક ધોરણો અનુસાર 100% પ્રમાણિત છે.
  • ઓર્ગેનિક કરો ઉત્પાદનોને બધી અશુદ્ધિઓ અને ધૂળના કણોથી મુક્ત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. અને પોષક મૂલ્ય જાળવવા માટે અસરકારક પેકેજ કરાયું છે.
  • ભારતનું ઉત્પાદન

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review